гр. Варна, бул. "Осми Приморски Полк" 67А

Стратегически препоръки за подобряване на достъпа до краудфандинг за иновативни МСП