гр. Варна, бул. "Осми Приморски Полк" 67А

Първи проекти за периода 2014-2020 г., одобрени от Съвместния комитет за наблюдение