гр. Варна, бул. "Осми Приморски Полк" 67А

Създаване на мрежи, научени уроци и добри практики по Програма „Черноморски басейн 2014-2020″