За агенцията

Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията /ЧРАУЕ/ е доброволно сдружение с нестопанска цел, основана от Асоциация на Българските Черноморски Общини през 2003г. в рамките на одобрен проект по Програма SAVE, Directorate General for Energy and Transport на Европейската Комисия.

Дейността на ЧРАУЕ покрива територията на Българското Черноморско крайбрежие, като сътрудничи с Националната Агенция за Енергийна ефективност и с останалите Регионални Енергийни Центрове в България.

Мисията на Агенцията е да осъществява дейности в подкрепа на устойчивото развитие и ефективното управление на енергията и местното самоуправление в Черноморския регион.

Приоритети в работата на Агенцията са:

  • Обследване на специфичните проблеми и нужди при енегопотреблението, енергоспестяването и възможност за увеличаване дела на ВЕИ в общините – членки;
  • Информационни кампании за повишаване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, практически ползи от използване на ВЕИ и изпълнение на мерки за намаляване емисиите на въглероден двуокис и други вредни вещества в атмосферата, съответно до намаляване изменението на климата;
  • Повишаване капацитета на местната общност при въвеждане и използване на енергоефективни решения.

ИЗБОР НА ЕЗИК

НОВИНИ

ЧРАУЕ като съорганизатор на инициативата ви кани на ”EКОЛОГИЧЕН ДЕН – ЕКОЛОГИЯ, ТВОРЧЕСТВО И КРАСОТА”

>>>>> Още по темата

Енергийно независими малки общини - опитът на Австрия споделен за България, в рамките на проект SEAP+

>>>>>> Още по темата

Енергийните постижения на Виена - проект SEAP+

>>>>>> Още по темата

НОВИНИ - Архив

ПРОЕКТИ


ТЪРСЕНЕ


Демонстрационна фотоволтаична система (ДФС)

Произведени количества енергия от ДФС: Спестени вредни емисии от ДФС:
2.111 kWh 122.111 kg CO2

Повече за проекта


ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПАНЕЛ

Потребителско име:

Парола:

Регистриране на нов акаунт
Забравена парола

 
 
Copyright © 2010 Всички права запазени.
Тази страница е разработена ЧРАУЕ в рамките на проект 4.103/А/01-001 с финансовата подрекпа на Европейската Комисия.